Meny Peshku - Hotel Trofta

+381 39 451015
+381 39 451016-fax
trofta@trofta.eu
hotel@trofta.eu
Trofta-Istog
Kompania Trofta
Go to content

Main menu:

Meny Peshku

PESHK TROFTA NË FURRË
Përbërësit: PeshkTrofta (350 – 400 g), Kripë, Biber tëzi (i freskët), Gjalpë, Miellosemiellmisri, Lënglimoni
Përgatitja: Peshkutëpastrohetmirëdhepastajtihedhimkripëdhebibertëzi. Pastajtëlyhetnëmiellosemiellmisridhetevihet ne tepsi e cilalyhetmegjalpë e fusimnëfurrëpërtapjekur ne temperaturë 180c rreth 15-20 min, dhenëfund i hedhimlëngun e limonit. Kypeshkmundtëshoqërohet me sallatpatatesh, pilaf, patatetëfërguaraoserizoto
FILE PESHKU TROFTA (BËRXOLLË)
Përbërësit: File PeshkuTrofta (250-300 g), Kripë, Bibertezi (tefreskët), Vezë, Bukë e bluar (prezull), Vajbimësh
Përgatitja: Filetë e peshkuttëpastrohenmirëtëlyhet me kripëdhebibertëzi. Pastajtëlyhennëvezëdhenëprezull (2 herë) dhetëfërgohennënjëtigan me vajbimëshnëtemperaturë 100- 120c rreth 10-12min. Filetë e përgatituramundtëshoqërohen me patatetëskuqura, sallattëgjelbërose pasta.
FILE PESHKU TROFTA (DELA SCHEFF)
Përbërësit: File peshkuTrofta ( 250- 300 g), Kripë, Biber tëzi (i freskët), 1 Lugësenf, 1 Qepë e kuqe, 2 Patatetëziera, 50 g Kaçkavall i bluar, Gjalpë
Përgatitja: Filet e peshkuttëpastrohenmirëdhetëlyhetmekripëdhebibertëzi, pastajtëlyhenmesenf, dhesipërtigrihetpatatja e zier si dhekaçkavalli, dhetevihet ne tepsi e cilalyhetmegjalpë e fusimnëfurrëpërtapjekur ne temperaturë 180c në 15-20 min. Filet mundtëshoqërohen me perimetëfërguara
TROFTË NË FURRË ME ROZMARINË DHE HUDHËR
Përbërësit: PeshkTrofta (350 - 400 g), Kripë, BibertëZi (iFreskët), Rozmarinë, Hudhër, VajUlliri
Përgatitja: Peshkutëpastrohet mire dhetëlyhet me kripëdhebibertëzi, tihedhetbrendadhesipërsalca e punuarnga (vajiiullirit, hudhër e grimcuardherozmarina) tëvihetnëfurrërreth 15–20min në temperature 180c. Kypeshkmundtëndahetedhenëcopa 4cm dhetëpiqetnëtënjëjtënmënyrënëpijatë. Mundtëshoqërohet me sallatëtëgjelbër, pireose pilaf.
FILE PESHKU NE TAVE ME PERIME
Përbërësit: File peshku (200-300 gr), Kripë, Bibertezi (tefreskët), Vajbimësh, Hudhër, Ajke (hopla) Perimetekombinuara (karfiol, lulelakër, karrot, kepurdha)
Përgatitja: Filet e peshkuttepastrohenmiredhetelyhenmekripedhebibertezi. Pastajifërgojmëperimet e kombinuara, ne njëtigan me vajbimësh. Filet e peshkuthidhen ne njëtave ne copëzarreth 5cm. Bashke me perimet e fërguara (një cope file njëpjese e perimeve) dhesipërihedhetsalca e punuarngaajkadhehudhra. E gjithahynë ne furre ne temperaturë 180c rreth 7-10 min.
Trofta - Istog
Back to content | Back to main menu