Hurdha e Peshkut - Hotel Trofta

+381 39 451015
+381 39 451016-fax
trofta@trofta.eu
hotel@trofta.eu
Trofta-Istog
Kompania Trofta
Go to content

Main menu:

Hurdha e Peshkut

Hurdha e Peshkut
Edhe përkundër investimeve te shumta qe u bene ne përmirësimin dhe krijimin e kushteve te domosdoshme për pune, prodhimi i peshkut pas privatizimit megjithatë ishte i kënaqshëm. Ne vitin e pare , pas privatizimit (2004), prodhimtaria e peshkut ishte rreth 120.000 kg, Ne vitin 2005 ky prodhim u rrit ne 200.000 kg Ne vitin 2006 prodhimi i peshkut ishte rreth 230.000 kg. Ne hurdhën e peshkut kultivohet peshku trofta. Për rritjen dhe zhvillimin e peshkut përdoret kryesisht ushqimi (koncentrati) nga Danimarka i cili është mjaft cilësor dhe i plotëson te gjitha kushtet e parapara si nga përmbajtja e materieve ushqyese ashtu edhe ato sanitare-higjienike. Kur kihet parasysh edhe ambienti i përshtatshëm, me ujin e ftohte dhe te pastër nga burimi i Istogut, atëherë rezulton se ky peshk është mjaft kualitativ dhe i një cilësie te larte. Përveç peshkut te gjalle, kemi edhe format tjera te përpunimit te mishit te peshkut si:
Peshk i pastruar dhe i vakumuar, File peshku (vakumuar), Peshk i terur dhe i tymosu, Qofte peshku Trofta
Pamje nga Hurdha e Peshkut


Trofta - Istog
Back to content | Back to main menu